0636013680 klantenservice
Betaalbare gouden sieraden
Betaal in delen
Showroom in Rotterdam
Support the boys!

Support the boys!

Change4Change Malawi

Tijdens mijn 5 weken in Malawi heb ik vrijwilligerswerk gedaan met gedetineerde tussen de 16 en 23 jaar. Ik heb hier een projectje opgezet om de jongens op afstand te kunnen steunen.

Change4Change Malawi

 

Tijdens mijn 5 weken in Malawi heb ik vrijwilligerswerk gedaan met gedetineerde tussen de 16 en 23 jaar. De jongens zitten hier het laatste deel van hun straf uit en krijgen workshops om zichzelf te kunnen redden als ze weer op vrije voet komen. De omstandigheden zijn naar onze maatstaven erbarmelijk te noemen, maar ze passen zich perfect aan. Het is geen zwaar bewapende gevangenis en de jongens hebben absoluut niet de intentie om te ontsnappen. Te meer ook omdat de thuis situatie vaak een stuk slechter is dan de instelling waar ze  nu in verblijven. Hier hebben ze in ieder geval eten, water en een dak boven hun hoofd. Iets wat hier in Malawi niet zo vanzelfsprekend is als bij ons thuis. Wel staan er muren om het complex af te schermen van de buitenwereld en zit alles op slot, maar geen zwaar bewapende mannen bij de poort. 

 

De jongens lijken niet weg te willen, omdat ze dit echt als een kans zien om nog iets van hun leven te maken. Ze leren bijvoorbeeld metselen en auto's monteren. Hiermee kunnen ze later aan de slag als hun straf er op zit. Het project wordt gefinancierd door de Schotse overheid, maar het is absoluut geen vetpot. Zo is er tijdens mijn verblijf een tekort aan onderbroeken, pennen, medicijnen, bestek en kleren. Deze zaken zijn voor ons vanzelfsprekend, maar moet hier echt voor gestreden worden. Alles wordt gerecycled en niks wordt verspeeld of weggegooid. Zo worden er gaten in de borden gedicht met gesmolten plastic zakken en maken ze pannen van het plaatmateriaal wat van kapotte auto’s afkomt. Ook maken ze mooie slippers en stoelen van oude versleten autobanden. Ondanks dit redden de mannen zich prima en zijn ze opvallend positief en vooral vrolijk gezien de situatie. 

 

Er wordt veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling om de mindset van de jongens te hervormen. Tijdens de energieke groepssessies krijgen de jongens de mogelijkheid om hun problemen te bespreken. Ook is er veel aandacht voor kunst, cultuur en dans tijdens de workshops. Ze leren ook zelf groente en fruit te telen in de omliggende tuinen, zodat ze bij thuiskomst in ieder geval een manier weten om zonder criminaliteit aan eten te komen. Ook is er een kok aanwezig die ze leert om het eten te bereiden. 

 

Tijdens mijn verblijf heb ik een klein projectje opgezet en zijn we armbanden gaan maken. Uiteraard met een mooie beschilderde geschenkdoos inclusief bijpassend kussentje. Ik heb ze een aantal basis dingen geleerd over het ondernemen en hoop dat ze hier iets mee kunnen later. Ze kunnen tijdens hun periode hier kiezen welk beroep ze graag willen leren. Als hun straf er op zit, krijgen ze vaak een starterskit mee met bijvoorbeeld gereedschap om te kunnen metselen of auto’s te monteren. 

 

Met het geld van de verkoop van de armbanden gaan we iets doen waar ze op de lange termijn profijt van hebben. We gaan starterkits maken die de jongens meekrijgen als ze weer naar huis mogen. In de starterskit zitten kralen, draad, schaar, een meetlint en wat hout.  Het klinkt als iets heel kleins, maar de meeste mensen verdienen niet meer dan 50 euro per maand hier, als ze überhaupt al werk hebben.  Dus als we een paar jongens zover krijgen om met het starterspakket aan de slag te gaan en armbanden te verkopen aan toeristen voor 3 of 4 euro dan maakt dit een groot verschil. 

 

Om een heel lang verhaal kort te maken, koop deze mooie armbanden en steun deze mannen door ze een beetje perspectief te bieden. 

 

Thank you very much for the support. 

Klik HIER om ook een bijdrage te doen. 

 

 

 

Ben

 

During my 5 weeks in Malawi I did volunteer work with inmate between 16 and 23 years old. The boys are serving the last part of their sentence here and are given workshops on how to save themselves when they are released again. The circumstances are appalling by our standards, but they adapt perfectly. It is not a heavily armed prison and the boys have no intention of escaping. All the more because the home situation is often a lot worse than the institution where they now reside. Here they have at least food, water and a roof over their heads. Something that is not as obvious here in Malawi as at home. There are walls to shield the complex from the outside world and everything is locked, but no heavily armed men at the gate. The boys don't seem to want to leave because they really see this as an opportunity to make something of their lives. For example, they learn bricklaying and assemble cars. With this they can get started later when their sentence is over. The project is funded by the Scottish government, but it is by no means a fat pot. During my stay there was a shortage of underpants, pens, medicines, cutlery and clothes. These things are self-evident to us, but they really have to be fought for. Everything is recycled and nothing is wasted or thrown away. For example, holes in the plates are closed with melted plastic bags and they make pans from the sheet material that comes off broken cars. They also make beautiful slippers and chairs from old, worn-out car tires. Despite this, the men manage very well and are remarkably positive and above all cheerful given the situation.

 

During my 5 weeks in Malawi I did volunteer work with inmate between 16 and 23 years old. The boys are serving the last part of their sentence here and are given workshops on how to save themselves when they are released again. The circumstances are appalling by our standards, but they adapt perfectly. It is not a heavily armed prison and the boys have no intention of escaping. All the more because the home situation is often a lot worse than the institution where they now reside. Here they have at least food, water and a roof over their heads. Something that is not as obvious here in Malawi as at home. There are walls to shield the complex from the outside world and everything is locked, but no heavily armed men at the gate.

 

A lot of personal development is being done to reform the mindset of the boys. During the energetic group sessions, the boys are given the opportunity to discuss their problems. There is also a lot of attention for art, culture and dance during the workshops. They also learn how to grow vegetables and fruit in the surrounding gardens themselves, so that when they return home they at least know a way to get food without crime. There is also a cook who teaches them to prepare the food. During my stay I set up a small project and we started making bracelets. Of course with a beautifully painted gift box including a matching cushion. I taught them a few basic things about doing business and I hope they can do something with it later. During their period here, they can choose which profession they would like to learn. When their sentence is over, they often get a starter kit with, for example, tools to be able to build bricks or assemble cars.

 

We will use the money from the sale of the bracelets to do something that will benefit them in the long term. We are going to make starter kits that the boys will receive when they can go home again. The starter kit includes beads, wire, scissors, a tape measure and some wood. It sounds like a very small thing, but most people don't earn more than 50 euros a month here, if they have any work at all. So if we get a few guys to get started with the starter package and sell bracelets to tourists for 3 or 4 euros, this will make a big difference.

 

Long story short, buy these beautiful bracelets and support these men by giving them a little perspective.

 

Thank you very much for the support.

 

Click HERE to make a contribution.

 

 

 

De Goud Winkel 5 / 5 - 40 Reviews @ Webwinkelkeur
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »